La Fundació Gala-Dalí crea un col·lecció de llibres sobre dret i art

2011-03-02 08:00

La col·lecció de llibres "Arte y Derecho" de la Fundació Gala-Salvador Dalí neix amb la voluntat de promoure un coneixement sobre temes legals i econòmics que permeti als protagonistes del sector cultural de les arts plàstiques, des dels museus fins als ciutadans interessats en l’art, defensar els seus drets i interessos legítims en els àmbits de la creació, la difusió, la conservació, la catalogació, la comercialització i la contemplació de l’art. 

La col·lecció s’inicia amb El experto frente al objeto, de Ron Spencer, l’especialista legal americà més prestigiós i reconegut en temes d’autenticació d’obres d’art. El llibre conté aportacions de diverses autoritats en matèria artística i legal.