La Fundació Dalí obté una sentència favorable contra l'autoanomenat Museu Dalí de Berlín

2010-07-15 13:36

La Fundació Gala-Salvador Dalí continua vetllant pel bon nom i el respecte pel llegat dalinià. Recentment el Tribunal ha emès una sentència favorable a les accions realitzades contra un museu alemany que utilitzava el nom del pintor empordanès. A principis de 2009 una societat mercantil alemanya anomenada “Dalí-Museum Berlin GmbH” va anunciar, per al següent mes de febrer de 2009, l’obertura, a la Leipziger Platz de Berlín, de la que va anomenar “DALÍ-DIE AUSSTELLUNG” (DALÍ-L’EXPOSICIÓ) i en la que exposa, fonamentalment, obra gràfica i escultures atribuïdes a Salvador Dalí.

La presentació d’aquesta exposició d’obra majoritàriament seriada, de caràcter imminentment comercial, tendia a la confusió fonamentalment pel seu títol superlatiu (“L’ exposició”) que pretenia identificar-la com un esdeveniment únic, especial i oficial. La seva presència a Internet, sota els noms de domini www.dalimuseum.de i www.dali-museum.de, així com la pròpia denominació social de la mercantil organitzadora infringien marques registrades de la Fundació Gala-Salvador Dalí (entre d’altres, les marques “Museu Dalí - Dalí Museum”). Per tot això, i dins de la missió estatutària de protegir el bon nom i el patrimoni de Salvador Dalí, la Fundació ha actuat –amb fonament al seus drets de marca i per a evitar la realització d’actes de competència deslleial– contra el que considera un acte de confusió al consumidor en general i afeccionat a l’art en particular, requerint, a través dels seus advocats Roca Junyent en col·laboració amb els advocats alemanys SKW Schwarz, a la referida mercantil per tal que cessés en els usos que infringien la legalitat. En vistes que la major part dels requeriments quedaven sense resposta satisfactòria, (la mercantil únicament va accedir a modificar la seva denominació social), la Fundació va acudir als tribunals. Amb data 18 de maig de 2010, el Tribunal va resoldre, a favor de la petició de la Fundació, condemnar la mercantil alemanya i el responsable de l’organització de l’exposició a: (1) cessar en l’ús de l’expressió “DALÍ-DIE AUSSTELLUNG” (Dalí-L’Exposició) per referir-se a la seva exhibició a Berlín; (2) Renunciar a la titularitat dels noms de domini www.dalimuseum.de i www.dali-museum.de; (3) Abonar la major part de les costes del procediment. La sentència encara no és ferma.