La CUP presentarà una moció per la redefinició d’usos de l’espai polivalent del Molí de l’Anguila de Figueres

2011-01-31 13:30

La CUP presentarà una moció perquè totes les entitats de la ciutat puguin utilitzar el Molí de l'Anguila. La candidatura considera que hi ha un consens generalitzat entre les entitats i ciutadania, que aquest espai ha d’estar a l’abast de totes les entitats i la ciutadania de la ciutat. La CUP considera que no es tracta de treure l’espai a l’entitat que actualment n’és beneficiària, la Casa Cultural d'Andalusia, sinó d’obrir-lo a totes les entitats de la ciutat.

Per la candidatura, el fet que el pressupost d’enguany no hagi previst cap inversió en la construcció o rehabilitació de cap espai destinat al suport de les activitats de les associacions, fa imprescindible que l’Ajuntament posi en funcionament una política de gestió dels equipament públics que permeti fer un aprofitament màxim dels espais municipals existents. Un dels resultats d’aquesta hauria d’obrir l’accés de l’equipament a totes les entitats de forma lliure i gratuïta, eliminant així el monopoli exercit per l’entitat que el gestiona. En aquest sentit, la CUP creu que l’Ajuntament hauria d’actuar en conseqüència ja que la manca d’equipaments d’aquestes característiques es reconeguda a la ciutat, i posada de manifest pel Pla Local de Cultura que es va fer l’any 2009.

El conveni actual té una validesa de 10 anys, però té una clàusula que permet a l’Ajuntament extingir-lo “per causa d’interès públic”, i la CUP considera que actualment aquest interès públic és notori i justificat.

La candidatura afegeix que actualment si alguna entitat vol fer ús de la sala, ha d’estar disposada a abonar una quantitat de 75€ l’hora a la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà, entitat que actualment gaudeix de l’espai. Aquest fet ha succeït en almenys tres ocasions, en la que les entitats han hagut d’abonar quantitats que oscil·len entre 300 i 500 euros.