La CUP presenta vint al·legacions a les ordenances municipals

2011-11-30 08:00

La CUP de Figueres ha presentat una vintena d’al·legacions a les ordenances fiscals del 2012 basades en el context socioeconòmic que viu la ciutat i els seus veïns i veïnes. En aquest sentit, la candidatura assegura que en cas d’aprovar-se les seves al·legacions, s’hauria aconseguit ajudar els que més ho necessiten, tenint en compte la precària situació que estan passant una quantitat important de famílies figuerenques.

Entre les al·legacions proposades per la CUP, destaca el nou model de pagament de quotes de l’escola bressol. El model proposa una puntuació segons renda per càpita de la unitat familiar. D’aquesta manera el regidor de la formació, Joan Font, afirma que “s’assegura un model més just de quotes, que farà que les famílies més desafavorides no notin l'augment del 13% que vol aplicar el govern”, en referència a la puja de quotes que va anunciar el regidor d'hisenda per compensar la rebaixa en els ajuts de la Generalitat. El model proposat per la CUP ja s’aplica satisfactòriament a ciutats com Berga.

Un altre dels aspectes que assenyala la CUP és la supressió de tot tipus d'ajudes previstes per la construcció de nous habitatges i la potenciació del lloguer. En aquest sentit, la CUP proposa bonificacions per les reformes d'immobles de més de 20 anys buits i que es posin al mercat de lloguer. Amb aquesta proposta, Font considera que “s’incentiva la rehabilitació dels habitatges més vells de la ciutat, a fi d’evitar que zones com el barri vell segueixin perdent veïns i que el mal estat d’alguns edificis posi en perill la ciutadania com va passar recentment al corriol de les Bruixes”. La Candidatura, a més, ha presentat una moció al Ple Municipal perquè s'apliqui un recàrrec del 50% de l’impost de bens immobles (IBI) dels pisos buits.

Tant per aquest impost com pel de vehicles o el de construccions, emplaça el govern a aplicar bonificacions d’un 50% per les persones que no tinguin uns ingressos superiors al salari mínim interprofessional (SMI). En el capítol de les taxes, destaca la proposta de delimitar les zones blaves i aplicar un descompte del 90% als veïns i l’exempció de pagar a les entitats sense ànim de lucre que ocupin l'espai públic o pengin cartells mentre que es proposa una puja important en el que han de pagar les empreses privades que vulguin fer-ho.

Aquest és un resum de les al·legacions presentades per la CUP:

IBI
 substitució de la bonificació a famílies numeroses per bonificació a les famílies amb pocs recursos econòmics.
 subvenció als pisos apuntats a la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social i la Borsa Jove d’Habitatge.

Impost de Vehicles
 rebaixa del que han de pagar autobusos i tractors per fomentar el transport col•lectiu i ajudar l'agricultura.
 supressió de les bonificacions als cotxes històrics.
 subvenció a les famílies amb pocs recursos econòmics.

Impost de Construccions
 supressió de les bonificacions a la construcció de d'habitatges de protecció oficial.
 subvenció als habitatges antics buits amb la condició que es posin al mercat de lloguer.
 subvenció a les famílies amb pocs recursos econòmics.

Taxes
 gratuïtat de la utilització d'equipaments esportius a les entitats sense ànim de lucre.
 sistema de pagament progressiu de les escoles bressol segons renda.
 substitució del descompte en el preu de la piscina per majors de 65 anys i jubilats per persones amb pocs recursos econòmics
 gratuïtat de la utilització de l'espai públic a les entitats sense ànim de lucre.
 delimitar la zona blava i aplicar descompte del 90% als veïns.
 augmentar el cost de la vigilància especial de la policia amb gratuïtat per les entitats sense ànim de lucre.
 augmentar el cost de la publicitat en columnes amb gratuïtat per les entitats sense ànim de lucre.


La CUP penjarà totes les al·legacions al seu bloc de transparència institucional www.lescosesclares.wordpress.com