L’Hospital de Figueres incorpora una nova prova pediàtrica més segura

2017-03-29 19:00

Des d’aquest mes de març l’Hospital de Figueres porta a terme ecocistografies, una prova diagnòstica pediàtrica que evita els riscos de les radiacions que podrien ser perjudicials pels nadons.  

L’ecocistografia permet estudiar en els nens si hi ha reflux de la orina cap als urèters i ronyons, una circumstància que no s’hauria de produir en condicions normals, ja que hauria d’anar sempre cap a la bufeta.

Aquesta prova diagnòstica permet veure amb una ecografia quin és el recorregut del líquid de contrast, que se subministra a través d’una sonda, i valorar la forma de la bufeta urinària i la uretra. Per poder dur a terme les ecocistografies també ha calgut l’adquisició d’un fàrmac específic, que és el que permet veure el recorregut del contrast sense radiació.

Fins ara, la cistografia era l’exploració habitual per estudiar el reflux de la orina cap als urèters i ronyons en els nens. Una prova que comportava omplir la bufeta dels pacients amb contrast radiològic, a través d’una sonda, i després fer radiografies i comprovar si existia el pas de contrast als urèters.

Per poder dur a terme les ecocistografies, ha estat clau la formació que ha dut a terme el doctor Jorge Guibernau, metge adjunt del Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital de Figueres, que lidera la posada en marxa d’aquesta tècnica a l’entitat.

Lloc de cerca