L’ACA i el Consorci de la Costa Brava signen convenis per a millorar el sanejament de les aigües residuals a Roses i Empuriabrava

2020-01-09 13:45

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consorci de la Costa Brava (CCB) han signat diversos convenis per millorar el sanejament de les aigües residuals a la demarcació de Girona. Són cinc acords que beneficiaran les comarques de l’Alt i el Baix Empordà i la Selva, i que comportaran una inversió global de 2,1 milions d’euros. 

Un dels acords subscrits entre les dues administracions és la remodelació de l’estació de bombament central del sistema de sanejament de Roses, amb una inversió prevista propera als 886.200 euros. Aquest sistema de sanejament es va posar en servei l’any 1974 i es va ampliar el 1999. La depuradora, de tipus biològic i amb tractament terciari, té un cabal de disseny de 25.000 m3/dia, equivalent a una població de 114.583 habitants. Disposa també d’una xarxa de col·lectors de 14 quilòmetres que fa possible la recollida de les aigües residuals generades a Roses i als seus diversos nuclis per ser tractades a la depuradora. Els treballs previstos en aquest conveni milloraran la impulsió de les aigües residuals per ser tractades a la depuradora. L’aigua, degudament depurada, s’aporta al mar, i amb això es contribueix al bon estat de les aigües litorals.

També es milloraran les instal·lacions de sanejament existents consisteix en les obres per remodelar i ampliar el pretractament al sistema d’Empuriabrava, amb una inversió propera als 398.200 euros. Aquest sistema de sanejament es va activar l’any 1995 i es va ampliar el 2007, amb una capacitat de tractament de 16.750 m3/dia, equivalent a una població de 67.000 habitants. Disposa d’una depuradora biològica, amb eliminació de nitrogen i fòsfor i tractament terciari, així com d’una xarxa de col·lectors d’11 quilòmetres, i depura les aigües residuals de Castelló d’Empúries (nucli urbà, Castelló Nou i Empuriabrava). Aquesta actuació es concentra en la primera fase del procés de depuració, que consisteix a retirar els residus sòlids (pedres, graves, sorres, entre d’altres) de les aigües residuals. L’aigua, degudament depurada, s’aporta a la conca de la Muga i als aiguamolls de l’Empordà, amb la qual cosa es contribueix al seu bon estat ecològic.