L’Hospital de Figueres reestructura el Servei de Cardiologia per donar una atenció més ràpida i eficient

2012-04-24 14:00

L’Hospital de Figueres ha engegat un procés de reorganització del Servei de Cardiologia per millorar-ne l’eficiència amb els mateixos recursos. Els principals canvis organitzatius són una major coordinació amb els metges de família de les àrees bàsiques de la comarca de l’Alt Empordà, la introducció de nous serveis i la uniformització i consens de protocols amb l’hospital de referència, l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.

S’està treballant en la creació de la figura del cardiòleg de referència de les Àrees Bàsiques de Salut, ABS, que atendrà les consultes d’aquesta especialitat que puguin tenir els metges de família. La col·laboració es farà periòdicament de manera presencial i a distància, mitjançant el correu electrònic, quan convingui. D’aquesta manera, moltes consultes es podran resoldre amb el metge de capçalera, aportant rapidesa a l’usuari i disminuint la llista d’espera de Cardiologia de l’Hospital, tal com s’ha estat fent en el darrer any. 

S’obrirà la possiblitat que els pacients que hagin de ser derivats al cardiòleg també guanyin en rapidesa perquè, gràcies a aquesta col·laboració, si el metge de capçalera ho considera necessari ell mateix amb el cardiòleg podrà demanar les proves diagnòstiques que necessitarà l’especialista per tractar el cas. D’aquesta manera, quan el cardiòleg visiti per primera vegada el pacient provinent d’aquest circuit ja podrà disposar dels resultats de les proves per tractar el pacient, sense necessitat de concertar una segona visita. 

Tal com explica el Dr. Joan Sala, cap del Servei de Cardiologia “aquest sistema d’organització no és nou sinó que ja ha demostrat la seva eficiència quan s’ha implantat en d’altres indrets“. Les primeres ABS de l’Alt Empordà en encetar aquesta col·laboració són les de Figueres i Roses, després s’estendrà a la resta de forma progressiva.

El doctor Joan Sala a les portes de l'Hospital