L’Aliança Transfronterera demana la instauració d’una comissió tripartita dels operadors del transport públic, les autoritats polítiques i les associacions d’usuaris per una mobilitat sense fronteres

2013-12-16 06:00

Els usuaris del transport ferroviari d’una part i de l’altra de la frontera franco‐espanyola treballen conjuntament des de fa diversos anys : compromís signat durant la festa del tren a Portbou, el 18 de setembre de 2010; congrés de la Federació europea dels viatgers a Barcelona, de l’ 11 al 13 de març de 2011, i trobada a Vilafranca de Conflent, el 13 de juliol de 2013. 

Aquesta Aliança Transfronterera de l’Euroregió Pirineus‐Mediterrani veu amb satisfacció que s’ha millorat la permeabilitat ferroviària entre els dos Estats amb 5 nous serveis directes de gran velocitat sense transbordaments; dos París ‐ Barcelona, un Madrid ‐ Barcelona ‐ Marsella, un Barcelona ‐ Lió i un Barcelona – Tolosa; que substitueixen les quatre connexions anteriors, consistents en dos enllaços de trens d’alta velocitat a Figueres Vilafant i dos serveis directes per la via convencional, els Talgo París‐Barcelona i Montpeller‐Regió de Múrcia.  

Aquesta Aliança lamenta que només s’hagin proposat 5 serveis transfronterers en TGV i AVE d’anada i tornada. Aquesta freqüència insuficient i els horaris no adaptats (en una jornada de treball, per exemple, és impossible arribar a Barcelona abans de les 9 h i retornar després de les 20h) no permetran al ferrocarril donar servei adequat a l’Euroregió mentre que es constata que les intensitat de trànsit a els autopistes paral∙leles i concurrents demostra l’existència d’un important mercat de desplaçaments de proximitat, tan pendulars com ocasionals. ¿Com es pot acceptar que aquesta infraestructura, tan costosa, només serveixi als viatgers de llarga distància entre grans capitals i que els empreses ferroviàries, Renfe i SNCF, i les autoritats puguin ignorar aquesta dinàmica pròpia de l’Euroregió? 

18 anys més tard de l’acord de Schengen, els ciutadans del nord i del sud dels Pirineus encara tenen dificultats per creuar les fronteres sense un vehicle propi. Lamentem que, una vegada més, els usuaris no hagin estat consultats i vinculats prèviament a aquest projecte. Les trobades regulars entre associacions d’usuaris, Réseau Ferré de France i la SNCF al Llenguadoc‐ Rosselló, pel que fa al Transport Express Regional, van permetre progressos significatius (horaris i puntualitat dels trens, gestió de les avaries...). Al mateix temps, les associacions d’usuaris del sud també estan en converses amb la Generalitat de Catalunya i Renfe Operadora per millorar l’esquema dels serveis regionals en ample ibèric.

L’Aliança Transfronterera demana la instauració d’una comissió tripartita dels operadors del transport públic, les autoritats polítiques i les associacions d’usuaris per una mobilitat sense fronteres. 

L’Aliança Transfronterera proposa a curt termini:

‐ L’increment dels serveis de proximitat (regionals i TER) i aplicació d’una cadència d’una o dues hores que faci possible la utilització del transport públic ferroviari pels
diversos motius de desplaçament dins de l’Eurodistricte.
‐ La optimització de les connexions internacionals a Cervera / Portbou i La Tor de Querol / Puigcerdà;
‐ Programació dels horaris SNCF – Renfe a tot l’Eurodistricte per facilitar l’enllaç de les línies Vilafranca del Conflent – Perpinyà i Tolosa – Narbona – Montpeller amb el
Corredor Mediterrani.
‐ La incorporació del tren groc de via estreta (mètrica), entre Vilafranca de Conflent i la Tor de Querol, al projecte de millora de les comunicacions transfronteres, fent les inversions necessàries, i contemplant la possibilitat d’un canvi d’operador (actualment en mans de la SNCF) que tingui de debò interès a potenciar aquest ferrocarril.

‐ a mig termini :
‐ l’entrada en servei a partir de la tardor 2014 d’un TER Gran Velocitat (TERGV) entre Nîmes i Barcelona, en un servei conjunt de la Generalitat de Catalunya i el Consell Regional de Llenguadoc‐Rosselló, amb el material existent (trens AVE i TGV Sur‐Est) per fomentar una dinàmica euro‐regional ;
‐ l’entrada en servei d’un Tren Transfronterer Perpinyà‐Girona, utilitzant els Talgo que deixen de prestar servei o els Talgo 130 d’ample variable, que circularien per la línia convencional per satisfer les necessitats de les poblacions litorals i fer possible un model turístic més sostenible i menys estacional.

‐ a llarg termini :
‐ La construcció de la connexió Perpinyà – Montpeller polivalent en alta velocitat, per superar la fragilitat i saturació del corredor actual, constituint un corredor fiable i per completar les relacions de llarg recorregut del Corredor Mediterrani i de la línia Madrid – Barcelona – París íntegrament en línies d’altes prestacions, oferint al
mateix temps pels trens de mercaderies un salt significatiu en l’oferta i uns guanys de temps que atrauran els carregadors i permetran una transferència de càrrega real de la carretera cap el ferrocarril. Això asseguraria una millor optimització de les noves línies i per tant un cost financer menor per a la col∙lectivitat i contribuiria, així mateix, a la disminució de les emissions de gasos hivernacle imputables al transport per carretera.
‐ La instal∙lació d’un tercer carril des de Cervera fins a Girona per facilitar i assegurar el tràfic internacional viatgers i mercaderies. 

El 15 de desembre celebrem una jornada històrica per als operadors ferroviaris dels estats francès i espanyol: a partir d'aquesta data explotaran conjuntament serveis ferroviaris d’alta velocitat sense fronteres. Aquestes connexions han de ser la primera passa per a un transport sostenible més ambiciós que permeti els ciutadans europeus de l’espai transfronterer de l’Eurodistricte moure’s d'una forma plenament sostenible sense necessitat vehicle propi ni fronteres administratives