L’Ajuntament de Roses aprova l’estudi de viabilitat per impulsar la construcció d’un aparcament soterrat a la plaça Catalunya

2011-02-01 14:00

El ple municipal celebrat ahir a Roses va aprovar admetre a tràmit l’estudi de viabilitat presentat per l’empresa Rubau Tarrés, per a la contractació de la concessió d’obra pública d’un pàrquing soterrani a la plaça Catalunya i l’establiment de diverses zones blaves al municipi. Ara, aquest estudi se sotmetrà a informació pública i es dóna trasllat a les administracions competents perquè emetin els seus informes.

L’objectiu d’aquest projecte és esmenar l’actual dèficit d’espais destinats a estacionament de vehicles que pateix el municipi, problemàtica que s’accentua durant l’època estival a causa de l’augment del volum circulatori a la població.

L’estudi presentat inicialment preveu la construcció d’un aparcament soterrani de dues plantes amb una capacitat total per a 219 places d’estacionament, l’ordenació i urbanització de la plaça Catalunya, i l’establiment d’un total de 545 places d’aparcament de zona blava a diferents punts del municipi.

L’equipament estarà orientat a cobrir tres tipus de necessitats d’aparcament diferents: les de les persones que necessiten tenir una plaça sempre a la seva disposició (opció de compra o d’abonament mensual durant 24 hores al dia), les de lloguer diürn o bé nocturn, i les d’aparcament puntual que es cobrarà segons tarifa horària, amb facturació per minuts.