L'Hospital canvia el seu programa informàtic i adverteix que pot incidir en la programació de visites no urgents

2011-12-24 09:00

L’Hospital de Figueres està immers en un procés de canvi del programa informàtic que utilitzen els diferents serveis assistencials, un traspàs que pot tenir una incidència especial en la programació de visites no urgents de Consultes Externes.

El traspàs informàtic provocarà el tancament de determinades agendes mèdiques, de manera que no es podràn concertar algunes visites ordinàries (visites de control, primeres visites) de manera immediata. Així doncs la programació de la visita pot ser que en alguns casos s’endarrereixi, que no es pugui concertar en el mateix moment en què se sol·licita. En aquests casos, l’admissió del centre recollirà les dades per programar la visita en el mateix marge de temps que ha previst el facultatiu, sense que la concreció de la consulta pateixi una demora en el temps. L’avís a l’usuari es farà per via telefònica.

El 15 de gener es posarà en marxa el nou programa informàtic i es preveu que en el termini d’un mes s’hagi normalitzat la situació.

Com sempre l’atenció sanitària estarà garantida al llarg de tot aquest procés. Les consultes urgents s’han de dirigir al Servei d’Urgències de l’Hospital o al Centre d’Atenció Primària (CAP), segons el cas.

El canvi de programa informàtic pot provocar un increment puntual de la llista d’espera i està generant una important entrada de trucades a la centraleta de l’hospital, que en alguns moments ha superat la seva capacitat de recepció.

El centre lamenta totes les molèsties que provocarà aquest canvi informàtic, al mateix temps que demana i agraeix la comprensió dels seus usuaris.

El nou programa informàtic representarà una millora important ja que facilita l’accés a les dades del pacient, està interconnectat amb la recepta electrònica i garanteix una major protecció de la LOPD, entre d’altres.