L'AMC proposa que els carrers Lasauca i Nou canviïn el sentit de circulació

2010-10-18 12:09

Seguint la línea de treball per a contribuir a la millora de la seguretat vial i a la mobilitat a la ciutat, Acció Municipal per Catalunya AMC-Figueres ha elaborat un estudi que avalua els nivells de saturació-congestió de la circulació a Figueres. S’entén per congestió la diferència de temps efectiu invertit en un recorregut determinat en situació de circulació densa i el temps que s’invertiria en aquell mateix recorregut en una situació de circulació lliure. És prou evident per a tothom que la congestió circulatòria representa moltes hores al dia de temps perdut.

AMC-Figueres ha mantingut converses amb comerciants i hotelers del carrer Lasauca, Rambla i carrer Nou. Coincidint amb l’estudi elaborat per AMC-Figueres, tots ells evidencien el problema de congestió circulatòria que es produeix en aquest sector i coincideixen en afirmar que la solució passa per canviar el sentit de circulació del c/ Lasauca i del c/ Nou. D’aquesta manera es modificaria el flux de vehicles pel centre de la ciutat: el c/ Nou passaria a ser una via de sortida i el c/ Lasauca ho seria d’entrada – s’ha de tenir en compte que aquesta és la via natural d’accés al centre per a aquells provinents de ponent. Aquests canvis de circulació no afecten als carrers colidants.