Josep Maria Godoy assumeix Cultura i Sergi Garcia Solidaritat i Cooperació

2013-01-14 17:00

El Govern municipal ja té enllestit el nou cartipàs. Una nova organització dels serveis i de regidories amb delegació específica que s’aprovarà aquest dijous, en el decurs d’un ple extraordinari. Els canvis es produeixen en primer lloc a les tinències d’alcaldia: Manuel Toro passa a ocupar la primera, Josep Maria Godoy la segona i el Joaquim Felip passa a ser el tercer tinent d’alcalde. 

Pel que fa a les direccions de serveis, l’alcaldessa Marta Felip dirigira l’àrea de Serveis al territori, mentre la que ocupava fins ara -Serveis generals- passa a ser responsabilitat de Manuel Toro que serà director d’una àrea que porta per nom Serveis generals i Promoció econòmica. Josep Maria Godoy manté la direcció de l’àrea de Serveis a les persones.


Canvis en les regidories

En el capítol de les regidories amb delegacions destaca la incorporació de Cultura a les responsabilitats de Josep Maria Godoy, el qual deixarà la carpeta de Solidaritat i Cooperació internacional al regidor Sergi Garcia. Un cas semblant és el de Jordi Masquef que també serà regidor de Fires i Mercats i Relacions Frontereres. Dues responsabilitats que fins ara tenia Manuel Toro. La futura regidora Mar Casas tindrà responsabilitats de nova creació a l’Ajuntament: Infància i adolescència, i una segona de Difusió i màrqueting de ciutat.