Joan Comella realitza un projecte de pintura urbana en les immediacions del Mercat Municipal de Roses

2011-02-23 14:00

L’àrea d’estacionament adjacent al Mercat municipal de Roses es converteix aquests dies en l’estudi a l’aire lliure de l’artista Joan Comella, qui acaba d’iniciar la creació d’un mural pictòric de grans dimensions sobre dues de les parets que donen a aquesta plaça. Amb aquesta actuació, el consistori rosinc dóna continuïtat al projecte d’acció artística al carrer iniciat l’any 2009 amb la instal·lació de l’escultura Ziggurat de Narcís Costa a la Riera Ginjolers. Així es vol convertir gradualment la ciutat en un espai expositiu.

El mural que prepara Joan Comella tindrà una superfície aproximada de 220 m2, instal·lat sobre dues parets mitjaneres del dos edificis existents entre l’aparcament del mercat municipal i els carrers Doctor Ferran i Doctor Arruga, construint així una continuïtat visual. L’experiència no és nova per a l’artista, que ja ha intervingut amb anterioritat en diverses façanes i edificis, com les creacions realitzades recentment a Figueres.

Els treballs s’estan realitzant amb l’ajut d’una plataforma autoelevadora que permet el desplaçament per tota la superfície a treballar, i es realitzen amb pintura plàstica d’intempèrie per a garantir-ne la durabilitat. La durada prevista per a la finalització de l’obra és de dos mesos, i compta amb un pressupost de 19.000 euros.

Amb aquest projecte es vol donar sentit i funcionalitat a diferents espais urbans de Roses. L’objectiu és utilitzar-los com a suports i plataformes per a l’art i convertir-los en nous espais de difusió cultural, alhora que els dignifica i els dota d’un sentit estètic que millora la qualitat de l’espai públic.

Amb la creació d’aquesta peça es vol incidir en una doble metamorfosi, tant urbana com ciutadana. D’una banda, la paret es transforma i es reinventa, però amb ella canvien també les relacions del ciutadà amb el seu entorn, convertint-lo en un punt més d’interès cultural de Roses. El resultat final, vol ser la conversió de la ciutat en un espai expositiu, fent que l’art surti al carrer i ocupi les seves parets.