Jaume Torrent ha parlat de la revista de poesia Hora de España a la seu dels Amics del Castell

2013-05-11 19:00

Aquest divendres va tenir lloc a la Seu Social del Amics del Castell de Sante Ferran la novena confererència del cicle "1935-1945 una dècada complica" amb el títol "Hora de España. Una revista de poesía durante la Guerra Civil Española" a càrrec de l'exdegà del Col·legi d'Advocats de Figueres Jaume Torrent. L'acte va ser presentat pel tambè advocat Mario Frabrega. 

"Hora de España" va ser una publicació d'intel·lectuals d'esquerres, impresa a València i, posteriorment, a Barcelona (a partir del número 15), la qual va aparèixer mensualment des del gener de 1937 i va tenir una vida relativament curta, ja que no va arribar als dos anys, fins el número 23 corresponent al novembre de 1938 (exemplar que no es va poder distribuir).