Inauguren la millora del nucli històric de Vilabertran

2014-10-13 08:00

S'ha inaugurat la millora urbana d'un dels cinc àmbits del projecte global de remodelació del nucli històric de Vilabertran, a l’entorn de la Canònica, monestir medieval que és l’origen del poble. La rehabilitació, que afecta una plaça i tres carrers, ha tingut un cost de 198.476 €, dels quals 40.000 provenen d’una subvenció de la Diputació de Girona. L’actuació forma part del projecte europeu Feder, que hi ha aportat 99.238 €, i l’Ajuntament n’ha assumit la resta, és a dir, 59.238 €

La inauguració oficial del nou àmbit de remodelació del nucli antic ha començat amb la recepció, per part de l'alcalde, Martí Armadà, del diputat delegat de Xarxa Viària, Josep Blanch, i de la directora dels Serveis Territorials del departament de Governació de la Generalitat a Girona, M. Assumpció Rodríguez a l'Ajuntament. Després de signar al Llibre d'Honor del municipi, les autoritats han anat fins a la plaça Hortolans on ha tjngut lloc la inauguració oficial de la remodelació dels tres carrers i la plaça, a part de l'escultura dedicada a Pau Casals.

L'àmbit que s'ha inaugurat, que és el quart, es concreta en la remodelació dels carrers Sant Ferriol, Pau Casals i Santa Maria (una fase) i de la plaça d'Hortolans. La rehabilitació de l'espai urbà ha consistit en la renovació del paviment, amb llambordes de formigó, seguint el que ja s'ha fet en altres espais del poble; la renovació de la xarxa d'aigua potable; el soterrament dels serveis de telefonia i electricitat, la col·locació de mobiliari urbà i plantació de vegetació. A la plaça també s'ha ampliat la zona de jocs infantils i s'ha creat un nou accés fins a l'Hort del Prior. A més, a la mateixa plaça s'han col·locat dues escultures que estan relacionades amb els carrers reformats, ja que estan dedicades a Sant Ferriol, que és el patró del municipi, i al músic Pau Casals.

El projecte de remodelació del nucli històric, amb un pressupost global de 570.000 €, es va iniciar el 2012 amb l’arranjament del mur de tanca del cementiri vell que hi ha darrere l’absis de la Canònica, a més de la millora de tot aquell entorn. També s’ha col·locat la senyalització turística . Només falta, per enllestir-ho, la construcció d’un local d’informació i turisme i uns lavabos públics a la plaça  de l'Església. La plaça ja va ser reformada l'any 2011.

Foto: Miquel Millan

Lloc de cerca