Hisenda aprova el pla d’ajust de l’Ajuntament de Figueres

2012-05-02 17:00

El Ministeri d’Hisenda ha informat favorablement sobre el pla d’ajust presentat per l’Ajuntament de Figueres i, en conseqüència, ha donat l’autorització necessària per a concertar les operacions pertinents i, d’aquesta manera, fer front al pagament als proveïdors, que prèviament s’havien acollit al procediment. 

Recordar que el Reial Decret dictat pel govern estatal, permetia als ajuntaments adherir-se a un pla de finançament per pagar als proveïdors. Una ajuda però que implicava l’aprovació d’un pla d’ajust que garantís la sostenibilitat financera de la operació. Des del Govern municipal es fa una valoració molt positiva de l’aprovació, una circumstància que reforça la rigorositat amb que es treballa al consistori.