Graules fan nius a la Rambla de Figueres

2020-03-03 20:45

Una vintena de graules s'instal·len als arbres de la Rambla de Figueres. Han fet cinc nius.