Governació construirà una torre de telecomunicacions a Llançà per pal·liar deficiències de cobertura de la TDT

2010-01-19 14:54

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques construirà, en el marc del pla Catalunya Connecta, una nova torre de telecomunicacions a Llançà per solucionar les deficiències de cobertura de serveis de comunicacions electròniques detectades en aquest municipi.

L’Ajuntament de Llançà cedirà una parcel·la de titularitat municipal per ubicar-hi la torre. Per la seva banda, el Departament de Governació i Administracions Públiques finançarà la infraestructura, que consistirà en una torre de suport per a antenes, una caseta per a la ubicació d’equipaments i les instal·lacions necessàries per al funcionament de la torre.

La nova torre de Llançà forma part del pla d’extensió dels serveis de comunicacions electròniques Catalunya Connecta, que garantirà que al 2010 tots els nuclis de població de més de 50 habitants com a mínim tinguin cobertura de TDT, telefonia mòbil i Internet de banda ampla.

El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, ha manifestat que “la construcció d’infraestructures com la de Llançà és fonamental per desplegar els serveis de telecomunicacions i garantir la cohesió territorial o, el que és el mateix, que tots els ciutadans tinguin accés a aquests serveis visquin on visquin”.