Fluvianàut​ic no serà urbanitzab​le i els promotors no rebran indemnitza​cions

2013-03-08 10:00

A finals de gener d'aquest any es va saber que el Tribunal Suprem havia dictat sentència en el recurs de cassació dels promotors de Fluviànautic contra la Generalitat. La IAEDEN destaca la rellevància d'aquesta sentència que, finalment, dóna la raó a la Generalitat i a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador d'haver qualificat els terrenys de la desembocadura del riu Fluvià de no urbanitzables. Aquesta qualificació es basa en un recurs interposat per l’IAEDEN l’any 2001. Cal subratllar que la sentència nega als promotors cap dret d’indemnització.

Aquesta important sentència tanca un llarg cicle, i és, en bona part, fruit d’una llarga lluita ciutadana, hereva del moviment en defensa dels Aiguamolls de l’Empordà. I posa de relleu la importància dels moviments cívics en la defensa del territori i en contra l’especulació urbanística i, també, la necessitat de preservar aquest espai d’altres projectes que puguin malmetre o hipotecar aquest entorn, en el futur.