FISERSA alerta d’un increment notable de tovalloletes a les aigües residuals des de la pandèmia

2022-04-20 16:00

El cost econòmic i ambiental de llençar les tovalloletes al WC s’ha notat des de la pandèmia de la Covid-19 i per això FISERSA demana a la ciutadania més consciència en aquest tema. En l’últim any i mig l’empresa municipal de serveis, que s’encarrega de l’aigua i el clavegueram, ha tingut una de despesa de més de 70.000 euros per resoldre avaries i buscar solucions davant l’increment de tovalloletes.

El cap de Gestió Integral de l’Aigua (GIA) de FISERSA, Lluís Xargay, explica: “Vàrem començar a tenir moltes avaries a les reixes de l’aigua que entra a les estacions de bombament i  a la depuradora de Figueres, per això, a part de resoldre aquestes incidències vàrem fer modificacions a les reixes i el següent pas ha estat idear un mecanisme que per retirar els elements abans que arribin a aquestes reixes.”

Aquestes modificacions tècniques han consistit en desviar l’aigua de la reixa cap un altra zona perquè no l’avariés. A més, s’acaba d’estrenar el nou mecanisme per retirar tovalloletes abans que arribin a les reixes. Es tracta d’una bivalva amb més capacitat de volum que recull els elements no desitjats i els retira per abocar en un contenidor.

Un altre problema que generen les tovalloletes té un efecte directe i negatiu sobre la natura. Aquelles que han quedat enganxades als col·lectors acaben generant un residu en el medi ambient perquè l’aigua de la pluja les arrossega cap els recs.

Les tovalloletes i elements de la mateixa tipologia no s’han de llençar per l’inodor. Cal lluitar contra aquesta pràctica per no alterar el sanejament de les aigües residuals i per qüestions mediambientals.

L’empresa plurimunicipal Figueres de serveis, FISERSA, s’encarrega de gestionar el cicle integral de l’aigua. Des de la seva captació a l’embassament de Darnius-Boadella fins a la depuració i retorn al medi natural.