Finalitzen els treballs per canviar el sentit de circulació i pacificar els carrers de l'entorn del Sant Josep Sol d'Isern

2014-07-22 20:00

Aquesta setmana han acabat les actuacions per pacificar la mobilitat de vehicles a l’entorn del carrer Sant Josep Sol d’Isern. Una mesura treballada i acordada amb els veïns de la zona i que respon a les línies de treball del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), document aprovat per unanimitat al plenari municipal d’abril de 2013. 

L’objectiu de la proposta és pacificar el trànsit en el sector, prioritzant l’ús amb prioritat de vianants per part dels veïns, reduint el trànsit de pas. 

Les mesures que s’han dut a terme en els diferents carrers són:

· Sant Josep Sol d’Isern, canvi de sentit de circulació: mesura que permetrà l’accés de vehicles a aquesta zona des de la plaça de la Palmera, evitant moviments d’accés innecessaris als carrers Ample, Peralada i Sant Rafael.

· Canvi del sentit de circulació dels carrers: Sol d’Isern, entre els carrers Sant Rafael i Sant Josep Sol d’Isern; Sant Llúcia, entre Sant Rafael o Sant Josep Sol d’Isern; i Sant Simó: mesura que permetrà la millora de la mobilitat interna dels vehicles sense necessitat de passar per les vies perimetrals.

· Convertir en carrer de vianants un tram del carrer Santa Llúcia, entre els carrers Ample i Sant Rafael: mesura que permetrà millorar la connexió dels vianants amb aquesta zona i el centre històric.

· Convertir el carrer La Marca en un vial sense sortida i fer d’ús exclusiu de vianants el tram més proper al carrer Peralada.

En resum, unes mesures que permetran reduir el trànsit a la zona amb la simple gestió dels fluxos de vehicles a partir del canvi de direcció de determinats carrers o del trencament de continuïtats.