Finalitzen els treballs de restauració ambiental del paratge de Tudela, al Parc Natural de Cap de Creus

2010-11-15 17:47

El Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino han finalitzat recentment el conjunt d’actuacions previstes en el projecte Restauració ambiental del paratge de Tudela (Club Méditerranée) al Parc Natural de Cap de Creus. Això ha permès recuperar una de les zones més singulars del litoral de Catalunya i que és catalogada com a reserva natural integral, el màxim nivell de protecció d’un espai natural. Fins avui, aquesta és l’actuació de desconstrucció més important que s’ha realitzat al litoral mediterrani.

El projecte ha consistit bàsicament en la desconstrucció selectiva de les edificacions, els espais i els camins pavimentats que tenia la ciutat de vacances; una gestió acurada dels residus de la construcció que s’han generat; la restauració de les espècies vegetals autòctones, traient-ne les espècies invasores; i l’adequació dels itineraris que afavoreixin la difusió dels valors excepcionals que es volen protegir: paisatgístics, geològics i botànics. Aquest conjunt d’actuacions s’ha planificat amb la perspectiva de recuperar al màxim possible les dinàmiques i ecosistemes naturals de la zona. El Departament de Medi Ambient i Habitatge estima que el projecte de restauració ambiental assolirà el 95% de recuperació de la seva situació original.

Aquesta actuació ha tingut un cost total de 7.032.361,72 d’euros s’han enderrocat les 443 construccions (412 de les quals eren bungalous) de l’antiga ciutat de vacances que s’estenia en una superfície urbanitzada d’unes 6 hectàrees.

Foto: Jordi Salinas