Finalitzen els treballs de neteja el rec Susanna

2013-11-09 08:30

L’Ajuntament de Figueres ha finalitzat els treballs de neteja del rec Susanna. La Fundació Altem ha estat l’encarregada d’enviar la proposta i dur a terme la neteja del rec, dins dels límits que corresponen a Figueres – des del carrer Víctor Rahola fins a la carretera de les Forques. S’han triturat les canyes i arrancat els matolls espinosos, sempre respectant la vegetació de la zona.

S’han extret les canyes, que és la planta més invasora, a partir d’un triturat fi per tal d’evitar l’obturació del desguàs. També s’han extret els matolls espinosos i les males herbes. Aquesta tasca es du a terme anualment per prevenir nivells tòxics a la ribera.