Finalitzades les obres del Castell de la Trinitat de Roses

2010-07-29 19:08

Aquest matí ha tingut lloc a Roses la recepció de les obres del projecte de rehabilitació del Castell de la Trinitat. Una representació tècnica de les diferents parts que han intervingut en el projecte (arquitectes, contractistes, Delegació del Govern a Girona i Ajuntament de Roses), han verificat l’acabament dels treballs, que es va iniciar l’any 2002 i que ha representat una inversió total d’1,7 MEUR, aportada íntegrament per l’administració de l’Estat a través dels ministeris de Foment i d’Habitatge.

La recepció d’aquestes obres i l’entrega del projecte acabat a mans de l’Ajuntament, finalitzen amb un procés de vuit anys al llarg del qual el projecte inicial s’ha vist modificat i ampliat, fins donar com a resultat la recuperació d’aquest monument clau del patrimoni i de la història de Roses, i un dels elements identificatius més emblemàtics del seu paisatge.

En una primera fase, els treballs van consistir en l’enretirada de les grans quantitats de runa provocades per la voladura del castell (any 1814) i pel pas del temps, la neteja dels espais, l’estudi de la seva estructura exacta – fins llavors es partia de la documentació, gràfics i dibuixos existents- i, posteriorment, la seva consolidació i reconstrucció. L’accés es va dotar també d’una petita construcció, on es troben els serveis i la guixeta de control.

Durant les tasques de condicionament de l’àrea destinada a aparcament, es va descobrir un accés que conduïa a les antigues bateries que allotjaven els canons i armament de les tropes. Aquest fet va provocar la redacció i execució d’un projecte complementari per a la seva recuperació, que ha consistit en la neteja, consolidació i il·luminació de tot l’espai -tant de les galeries com de les bateries dels canons-, mantenint els tancaments, els forjats i els suports d’armament de fusta originals, atès el seu bon estat.

Aquest projecte complementari ha permès també la finalització de l’aparcament, el tancament de la totalitat de la finca, i la millora de l’accessibilitat per als vianants gràcies a la incorporació d’una vorera i una escala d’accés des de la carretera del Far.

La resta d’obres han consistit en el tancament de les obertures existents, la dotació d’un ascensor que possibilitarà la visita de persones amb mobilitat reduïda, i la instal·lació d’il·luminació.

Les diferents fases de les obres executades han pujat a un import total d’1.700.000 €, finançats en la seva totalitat pels Ministeris de Foment i d’Habitatge. Des de l’Ajuntament s’ha rebut amb gran satisfacció la notícia de l’acabament definitiu de les obres, que permetrà treballar a partir d’ara en la inclusió d’aquest valuós espai dins el circuit cultural de la població.