Finalitza la instal·lació de la línia elèctrica d'interconnexió entre Sant Climent Sescebes i Peralada a Rabós

2015-08-02 13:00

L’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (OTAA) de Girona, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha rebut l’informe de la companyia Endesa que dóna compte de totes les mesures ambientals adoptades per minimitzar l’impacte de la nova línia elèctrica de 25 kV que ha promogut i instal·lat a Rabós.

Es tracta d’un tram que inclou una part soterrada de 930 metres i una altra d’aèria d’uns 470 metres. La nova instal·lació connecta dues línies existents: la de Sant Climent Sescebes, que prové de la subestació de Figueres, i la de Peralada, provinent de la subestació de Llançà. La finalitat de la connexió és donar estabilitat a la xarxa de distribució i garantir el subministrament als abonats en cas d’avaria.

La línia transcorre íntegrament dins el massís de l’Albera, dins l’àmbit de la Xarxa Natura 2000. La Direcció General de Polítiques Ambientals va emetre l’any 2013 un informe favorable a la construcció sempre i quan es contemplessin un seguit de mesures preventives, correctores i compensatòries, que ja s’han executat.

Aquestes eren, en primer lloc, ajustar les característiques del tram aeri a les mesures per a la protecció contra la col·lisió i l’electrocució d’ocells i instal·lar salvaocells, consistents en tires de neoprè en el cable de terra i cada 10 metres. També s’han instal·lat caixes nius com a mesura compensatòria. En els punts propers al projecte existeixen punts de nidificació del xoriguer petit (Falco naumanni), inclosos en zones de protecció per l’avifauna.

 També s'exigia dissenyar i executar el creuament del riu Orlina sense afectar la vegetació de ribera, programar els treballs d’execució atenent el cicle biològic de les espècies i adoptar cadenes d’aïlladors amb colors discrets per afavorir la integració paisatgística.

També s’ha tingut en compte de delimitar acuradament els espais d’obres a l’inici, per minimitzar les superfícies afectades, i restaurar els afectats amb terres vegetals i espècies pròpies de l’entorn.

 

Lloc de cerca