Figueres vol actualitzar l'ordenança de civisme

2020-09-29 20:00

L'Ajuntament de Figueres actualitzarà l'ordenança de civisme i convivència ciutadana perquè sigui més efectiva i àgil a l'hora d'aplicar sancions.  Alhora l'ordenança s'adapta a les estipulacions de la Llei 39/2015 així com als reglaments que la desenvolupen.

Amb l'actualització s'amplia el ventall d'infraccions, com ara la pràctica d'acrobàcies i jocs d'habilitat amb monopatí, patí o similars fora de les àrees destinades, es limita la venda i consum de begudes alcohòliques entre les 23.00h i les 8 i es limita només a permetre la venda i consum als establiments oberts al públic que siguin establiments de restauració i/o activitats recreatives i als seus espais annexos sempre que el consum sigui a l'interior  dels locals autoritzats; com ara el de reproduir música al carrer; queda prohibida la reproducció de música, ja sigui amb instruments de música, amb mitjans electromecànics a la via pública, independentment si es fa de manera estable o ambulant, si no es té l'autorització municipal pertinent.

La nova proposta s'ha passat als grups de l'oposició per tal que hi puguin fer aportacions abans d'aprovar-la.

El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, explica que "l'objectiu principal d'aquesta ordenança és l'establiment d'un clima de civisme, de convivència social i de respecte mutu que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre ciutadans i ciutadanes i que estableixi mecanismes per corregir i sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida a la ciutat".