Figueres treballa en un pla per optimitzar les accions educatives i formatives de la ciutat

2010-01-18 15:34

L’Ajuntament de Figueres, per indicació de l’alcalde, treballa des del passat mes de novembre en la redacció d’un Pla estratègic Educatiu i Formatiu amb l’objectiu d’ordenar i optimitzar les accions educatives i formatives impulsades o recolzades des de l’administració. Prèvia anàlisi de les necessitats i característiques de la ciutadania de Figueres, el Govern municipal utilitzarà el document com a full de ruta per a la política educativa i formativa de la ciutat en els propers anys.

Una futura política formativa i educativa que ha de permetre ampliar i optimitzar l’oferta formativa de la ciutat fent possible, a més, una formació continuada al llarg de la vida; fer de l’educació i la formació una eina per al progrés personal, la igualtat d’oportunitats i la inclusió social de tots els ciutadans i ciutadanes a fi de fer possible una millora del benestar i de la qualitat de vida; oferir una oferta formativa d’alt nivell que tingui una projecció interna i externa i que faciliti la formació continuada al llarg de la vida; i, finalment, fomentar la participació i impulsar l’accés de la ciutadania a la cultura.

L’elaboració del Pla estratègic Educatiu i Formatiu, que ha començat amb la creació d’una comissió de treball político-tècnica, es dinamitza a través d’un professional extern, i en l’actualitat s’està elaborant el DAFO (document per conèixer les debilitats i fortaleses de l’educació i formació a la ciutat). Pròximament es convocarà una jornada de participació amb els agents socials de Figueres relacionats amb el tema per continuar avançant en la redacció del Pla.