Figueres renova les finestres del pavelló Rafel Mora

2020-06-25 11:00

L’Ajuntament de Figueres ha renovat les finestres del pavelló Rafel Mora i també ha canviat els marcs de totes les estructures per tal de millorar la climatització. 

Els vidres actuals del pavelló eren molt antics i amb la renovació, s’aïllen tèrmicament les finestres i es reduiran les fuites de calor a l’hivern i la demanda de refrigeració a l’estiu i s’obtindrà una millora en l’eficiència energètica de l’equipament i reduir els costos de climatització.