Figueres reclama la documentació municipal que hi ha a l’Arxiu de Salamanca

2014-03-13 09:00

L’Ajuntament de Figueres reclamarà els documents municipals que hi ha al fons de Salamanca i que encara el Ministeri de Cultura es nega a retornar. D’acord amb la proposta emesa per la Comissió de la Dignitat, el consistori s’ha adherit a la reclamació realitzada per a tots els ajuntaments que tenen documentació no requisada i no retornada encara.

La Comissió de la Dignitat va néixer el 2002 amb l'objectiu d'aconseguir el retorn als seus legítims propietaris de la documentació incautada pel règim franquista, concentrada majoritàriament al fons de Salamanca. El mateix any, l’Ajuntament va sol·licitar a l’Arxiu de Salamanca quina documentació tenia dipositada de Figueres. La resposta va ser que hi havia documents referents a la ciutat però en cap moment van especificar-ne la tipologia, l’origen o la quantitat.

A partir d’aquests antecedents, el consorci figuerenc s’uneix a la demanda de la Comissió de la Dignitat i reclama la documentació. Considera que va ser requisada a la força i de forma il·legal perquè es va retirar sota cap causa o base jurídica, ni amb cap document que ho justifiqués.