Figueres modifica els horaris de la deixalleria municipal per oferir servei els diumenges

2011-03-24 17:30

La deixalleria municipal de Figueres modifica els horaris per tal d'oferir servei també els diumenges. Uns canvis que seran efectius a partir del dia 4 d’abril. Els nous horaris són els següents:

-Dilluns: de 14 a 18 hores
-De dimarts a dissabte: de 9:30 a 18 hores
-Diumenge: de 9:30 a 12 hores.

La deixalleria municipal és una instal·lació on es poden dipositar els residus que, per les seves característiques, cal gestionar de manera independent perquè rebin el tractament apropiat. Motiu pel qual no es poden dipositar en els contenidors situats a la via pública.

Els residus admesos a la deixalleria són els següents:

 • paper i cartró, vidre i envasos
 • plàstics que no són envasos (joguines, testos, taules, cadires...)
 • vidre pla (miralls, finestres...)
 • ampolles de cava, que es renten i no es fonen
 • ferralla i metalls (bicicletes, paelles, tisores...)
 • tèxtils (roba, sabates, draps...)
 • olis vegetals usats (oli de fregits, oli de la tonyina...)
 • fustes (mobles, palets, estris de fusta...)
 • restes vegetals (restes de poda, restes de jardineria...)
 • runes d’obres menors (sanitaris, totxanes, ciment, ceràmica...)
 • aparells elèctrics i electrònics (ràdios, batedores, ventiladors, ordinadors, televisors, microones, rentaplats, neveres...)
 • cables i conductors elèctrics
 • pneumàtics (de bicicleta, de cotxe...)
 • olis minerals usats (oli de motor)
 • fluorescents i bombetes de baix consum
 • bateries i piles
 • radiografies
 • medicaments
 • dissolvents
 • pintures i vernissos
 • altres productes tòxics (àcids, pesticides...)
 • envasos que han contingut productes tòxics

La voluntat de l’Ajuntament de Figueres és que la deixalleria municipal sigui gratuïta per a tots els ciutadans que faci un ús moderat del servei. Només s’ha d’abonar una taxa quan se’n fa un ús considerable. La deixalleria municipal està ubicada al carrer Itàlia núm. 28 del Recinte Firal, davant de la plaça Europa.