Figueres millora el sistema d’aigua calenta sanitària i per reduir el risc de legionel·losi al pavelló Roser Llop

2020-10-13 13:00

Figueres ha rebut una subvenció del Dipsalut de 27.732 euros per a la realització d’actuacions de millora del sistema de l’aigua calenta sanitària i per reduir el risc de legionel·losi.

En el marc del programa de control de la legionel·losi del Dipsalut es fa el seguiment de la instal·lació tant pel que fa a controls periòdics com propostes de millora. En els darrers mesos s’han dut a terme les següents actuacions de millora del sistema d’aigua calenta sanitària  (ACS):

1.-Substitució de l'antiga canonada de ferro que alimenta els vestuaris i les saunes des de l'acumulador per una d'electrosoldable i adequació per evitar la transferència de calor.

2.-Adequació de les dues saunes. Instal·lació de vàlvules antiretorn, instal·lació de vàlvules de retenció, aixetes i purga per poder verificar el correcte funcionament.

3.-Instal·lació d’un desconnector hidràulic a la canonada d'emplenat del circuit primari de la caldera.

4.-Vestuaris dels àrbitres. Substitució de canonada i aïllar-les. Eliminar vàlvula mescladora  i substitució del sistema de dutxa per un de vist i amb polsador/ regulador AF/AC. Renovació del retorn i substitució per vàlvula equilibrat.

5.-Adequació de les dutxes dels 6 vestidors del pavelló. Renovació de l'esquema hidràulic de les dutxes per ubicar la vàlvula mescladora a menys de 5 metres del punt final de consum, ubicar canonades exteriorment, instal·lació d'aixetes termoestàtiques a cada dutxa, substitució dels ruixadors.

El pressupost d'aquestes actuacions ha estat de 27.732,51 € aportat pel Dipsalut, organisme de salut pública de la Diputació de Girona. Totes aquetes actuacions ja estan finalitzades.