Figueres elaborarà un cens dels immobles amb exempcions fiscals

2012-06-01 20:00

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Figueres, reunida aquest dijous tarda a primera hora, ha acordat l’elaboració d’un cens municipal dels béns immobles rústics i urbans que estan censats i registrats a nom de l’església catòlica, d’altres confessions religioses, i de totes les entitats i empreses que gaudeixen d’exempcions fiscals. El cens es fa amb l’objectiu d’avaluar-ne el cost i valorar si s’ajusten a les exempcions previstes per la llei d’hisendes locals.

L’acord s’ha adoptat després que el grup municipal d’IC-V presentés una moció reclamant a l’església catòlica, i a d’altres confessions, el pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Finalment, previ acord de tots els grups municipals, s’ha retirat la moció amb l’objectiu d’elaborar el cens.