Figueres comença les obres de restauració de l'espai natural de les Basses del Terrisser

2022-09-13 17:30

Les basses del Terrisser de Figueres són un espai natural d'elevat interès natural, geològic, paisatgístic i històric, inclòs a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya. Les Basses se situen al nord-oest de la ciutat, a 500 metres del castell de Sant Ferran, sobre el Puig de les Basses, i actualment el terreny on s'ubiquen és propietat de l'Ajuntament de Figueres. L'espai neix arran de la naturalització d'un antic punt d'extracció d'argila per fer terrissa, d'on prové el seu nom actual. Està format per diverses basses d'aigua (petits estanys) que conformen un ric ecosistema de flora autòctona, aus, ratpenats, amfibis, rèptils i insectes.

Al llarg de les últimes dècades aquest espai natural ha patit una degradació molt forta provocada per activitats humanes il·legals, com ara la caça furtiva o els abocaments indiscriminats de runa i altres deixalles. L'any 2018, l'Ajuntament va decidir adquirir els terrenys per poder-hi actuar, i el 2021 va instal·lar-hi una tanca de protecció per evitar-hi els usos irregulars.

Amb vocació de poder recuperar l'espai i restaurar els seus hàbitats, l'Ajuntament de Figueres ha començat les obres de restauració amb una doble finalitat: millorar la qualitat ambiental de l'espai natural (recuperació de la biodiversitat, recuperació del patrimoni natural, restauració d'hàbitats autòctons, neteja i eliminació d'espècies invasores, etc.) i ordenar l'ús públic de l'espai, per tal que la ciutadania pugui accedir-hi amb normalitat i es puguin donar a conèixer les particularitats d'aquesta zona verda. 

Les obres tenen un cost total de 47.023 euros, dels quals 31.239,5 provenen d'una subvenció del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, en el marc de les "Subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies". 

Els treballs que es portaran a terme en el marc de la recuperació ambiental de les Basses del Terrisser són els següents. L'ampliació de la superfície coberta per aigua, el desbrossament de vegetació i espècies invasores, la recuperació del traçat de camins i senders, la instal·lació d'elements de suport per la fauna autòctona (capses per ocells, caixes-niu per ratpenats, plataformes per amfibis...) i la col·locació de senyals informatius i rètols explicatius.