Figueres promou una ordenança municipal d’estalvi d’aigua

2011-04-08 08:00

L’Ajuntament de Figueres ha aprovat en el ple ordinari d’abril d'aquest dijous l’ordenança municipal d’aigua, la qual neix amb l’objectiu de fomentar a partir d’una regulació l’estalvi d’aigua en tots els edificis i construccions de la ciutat introduint mecanismes estalviadors. 

Els mecanismes, regulats gràcies a l’ordenança, són cisternes als vàters; airejadors per a aixetes i dutxes; reutilització d’aigua de dutxes i banyeres; reutilització de l’aigua sobrant de les piscines; captadors d’aigua de pluja; estalvi d’aigua en jardins; i, finalment, aprofitant les aigües subterrànies (més informació a la documentació adjunta).

L’àmbit d’aplicació de la normativa és per a tot tipus de noves edificacions i construccions o aquelles ja existents que siguin objecte de grans obres de rehabilitació o de canvi de l’ús principal amb redistribució general. A més, quedaran exempts d’instal•lar els sistemes d’aigües grises els centres hospitalaris, sanitaris, penitenciaris i les guarderies o llars d’infants.

El regidor de Medi Ambient, Richard Elelman, “destaca el valor d’una ordenança poc habitual -a la resta de Catalunya hi ha 46 municipis amb una norma com aquesta- que ens ajudarà a fomentar l’estalvi d’aigua en una zona que depèn d’una conca on sovint es produeixen períodes de sequera, com el 2007”.

L’ordenança d’estalvi municipal d’aigua de Figueres entrarà en vigor en el termini de sis mesos, una vegada publicada en els respectius butlletins oficials.