Figueres interposarà un recurs d’alçada a la zona de desenvolupament prioritari de parcs eòlics a l’Alt Empordà

2010-06-09 19:00

L’Ajuntament de Figueres presentarà un recurs d’alçada contra l’acord del govern de la Generalitat, aprovat el passat 1 de juny, en el que es delimiten les set zones de desenvolupament prioritari per a la instal·lació de parcs eòlics a Catalunya.

Des de Figueres es considera que la Generalitat de Catalunya no ha escoltat la proposta del territori i ha imposat sobre l’Alt Empordà una zona de desenvolupament prioritari clarament lesiva per al paisatge empordanès i per a la serra de l’Albera en concret. Recordar que fruit d’un treball conjunt realitzat per l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el CILMA i amb l’assentiment dels moviments conservacionistes, el territori va consensuar la instal·lació dels parcs eòlics aprofitant el corredor d’insfraestructures i així es va traslladar al Govern català.

Segons l’alcalde de Figueres, Santi Vila, “alguns havíem demanat consens i esforços per conciliar al màxim la necessitat de fer possible la instal·lació de nous molins amb el menor impacte sobre el territori. Allunyats de posicionaments maximalistes, vam proposar concentrar els nous parcs a l’entorn del corredor d’infraestructures fent possible, fins i tot, la generació de més MW dels finalment previstos pel Govern”.

Recordar que la proposta del territori, elaborada per l’Insititut Cerdà, proposava 13 àmbits propers al corredor de l’AP7 i del TGV amb una potència total d’entre 195 i 265 MW; mentre que l’acord del govern de la Generalitat dóna una potència de 180 MW, situant els parcs en espais més propers a la Serra de l’Albera i més allunyats del corredor.