Figueres inicia una prova pilot amb Urbiotica per evolucionar cap al concepte de ciutat intel·ligent

2011-05-12 14:00

L’Ajuntament instal·larà, en les properes setmanes, diferents sistemes de control i sensors de l’empresa Urbiotica. Es tracta de mesures que permetran recollir informació, millorar la gestió del quotidià i avançar cap al concepte de ciutat intel·ligent.

Les primeres mesures que s’aplicaran, en concepte de prova pilot, consisteixen en instal·lar alguns sensors a les entrades i sortides de la ciutat per recollir dades sobre el nombre de vehicles que entren i surten del casc urbà. A més també s’instal·laran sensors que controlaran la rotació a les places d’aparcament; sensors per saber el volum d’utilització i ocupació de les zones d’aportació de residus; sensors per observar com funciona l’enllumenat o, finalment, per controlar la humitat a les zones enjardinades.

“Es tracta d’un prova pilot, que aplicarem en un primer moment en alguns punts de la ciutat, amb l’objectiu de millorar la gestió dels serveis municipals aprofitant les noves tecnologies. Per exemple, els sensors que mesuraran el pas dels vehicles enviaran, mitjançant transmissió per ones, informació constant i a l’instant. Això ens permetrà millorar la gestió amb dades objectives” explica el gerent d’Urbanisme, Xavier Ludevid, qui també ha posat l’exemple dels mesuradors d’humitat a les zones verdes “els quals permetran afinar més en la quantitat d’aigua que necessita cada zona”.

El projecte, que s’aprovarà la setmana vinent en comissió informatva amb un pressupost de 21.122 euros, és un primer pas cap al concepte de ciutat intel·ligent. En paral·lel, Figueres també treballa en un projecte europeu -amb la Universitat Politècnica de Catalunya, Urbiotica, Geodan i les ciutats de Roma i Perpinyà- amb l’objectiu d’anar més lluny de la primera prova pilot.

El projecte europeu té com a objectiu gestionar la mobilitat, l’aparcament públic -comptant les places d’aparcament disponibles en aparcaments de rotació i zones blaves, amb panell de senyalització als punts estratègics de la ciutat- i prenent mesures de contaminació atmosfèrica i acústica d’uns 30 indrets de la ciutat.

Unes mesures que permetran una millor gestió de la mobilitat, avaluar la qualitat de l’aire en funció de la mobilitat, mesurar els nivells sonors de la ciutat, i aplicar les mesures correctores per millorar la qualitat de l’aire i el nivell sonor dels carrers de la ciutat.