Esquerra reclama que el Govern emprengui gestions per millorar la línía de Renfe Barcelona-Girona-Figueres

2011-07-20 09:00

La diputada d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carme Capdevila presentarà al Parlament una proposta de resolució perquè el Parlament de Catalunya insti el Govern de la Generalitat a emprendre les gestions i accions necessàries davant la companyia RENFE per a què la línia de ferrocarril Barcelona-Girona-Figueres millori els nivells de puntualitat, es generalitzi l’ús de combois dobles en hores punta, s’auditi l’estat dels combois i es renovin aquells que, després de la corresponent avaluació, es considerin obsolets. Així mateix, Esquerra també demana que es dugui a terme una millora dels protocols d’informació als usuaris.

Esquerra presentarà aquesta proposició de llei atès que la línia Figueres-Girona-Barcelona és una de les més concorregudes de l’Estat però a la vegada es tracta d’una de les línies de ferrocarril més desatesa per part del Ministeri de Fomento. “La manca d’inversió crònica i la manca de previsió han provocat que aquesta línia presenti un alt grau d’incidències que afecten amb molta freqüència als usuaris”.