Es restringirà el trànsit rodat als glacis i entorns immediats del Castell de Sant Ferran

2013-11-19 18:00

L’Ajuntament de Figueres posarà en marxa, les properes setmanes, diverses actuacions per restringir el trànsit rodat als glacis i entorns immediats del Castell de Sant Ferran. L’objectiu d’aquesta iniciativa és protegir els valors patrimonials i naturals de la zona evitant-hi l’accés de vehicles i prevenint-hi els abocaments. No obstant això, es garantirà el pas dels usuaris al circuit dels Arcs, així com als propietaris o als pagesos que conreen els camps de la zona.

El Castell de Sant Ferran i els seus voltants estan catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Hi creixen espècies úniques, com ara la planta Silene Sennenii, i disposa d’un espai de lleure pels figuerencs gràcies al camí que ronda la fortalesa, esdevenint un dels miradors excepcionals de l’Alt Empordà. A la falda nord del Castell hi ha el circuit de motocròs dels Arcs on sovint accedeixen vehicles. Això és un problema perquè queden gravades les roderes i provoca l’erosió de la zona. A aquest fet s’hi suma un altre conflicte, i és que el terreny també és un lloc habitual d’abocaments incontrolats. Tot el conjunt posa en perill la preservació d’aquest patrimoni natural, raó per la qual s’han hagut de prendre mesures.

Algunes de les actuacions previstes són:

Ubicar una porta batent de fusta amb clau i amb pas lliure fins a 60cm d’alçada per possibilitar el pas del ramat d’ovelles, al camí d’accés al circuit dels Arcs des de la crta. de Llers. La porta tindrà un pas per a vianants i es donarà una clau a les persones que cal que hi tinguin accés (usuaris del circuit, propietaris, pagesos i pastor) 

Impedir el pas de vehicles al camí que des del carrer d’accés a Serra Floreta s’endinsa cap a la falda de llevant del Castell. Es proposa posar pilones de fusta 

Impedir el pas de vehicles al camí que surt en perpendicular del camí que baixa del Castell fins a la crta. de Llers (davant l'escola Pous i Pagès) i que dóna a una clariana que és un punt habitual d'abocament de residus 

Impedir l'accés motoritzat a diversos punts d'accés al glacis i que són emprats per usuaris de motocicletes, quads i 4x4.

Ubicar tres rètols informatius de restricció de l'accés rodat.