Es remodela el govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà després del canvi en la presidència

2018-09-06 13:00

La presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Montse Mindan, ha signat els decrets que configuren la nova estructura de la institució, després del relleu produït a la presidència i a la vicepresidència primera i de l’entrada de dos nous consellers comarcals. El nou govern ja ha celebrat les seves primeres reunions de Junta de Govern i de Consell de Presidència i es visualitzarà definitivament en el proper ple ordinari, previst pel dia 25 de setembre. La presidenta també ha informat la resta de grups polítics comarcals, a través de la junta de portaveus, de tots aquests canvis.

L’estructura del govern manté les quatre vicepresidències, que tenen al seu càrrec cadascuna de les grans àrees amb les quals està dividit l’organigrama administratiu de la institució. Són les següents:

-Presidenta: Montse Mindan (Presidència).
-Vicepresident 1er.: Josep Maria Cervera (Territori i Relacions Institucionals).
-Vicepresident 2on.: Sònia Martínez (Ensenyament i Cultura).
-Vicepresident 3er.: Pere Casellas (Atenció a les Persones).
-Vicepresident 4rt.: Alfons Vila (Promoció Econòmica)

Els consellers comarcals Joan Cano i Manel Toro s’incorporen a la Junta de Govern. D’altra banda, els consellers comarcals Agustí Badosa i Esteve Gironès s’incorporen al Consell de Presidència.

Pel que fa a les diferents delegacions de serveis, la nova distribució de responsabilitats és la següent:
-Montse Mindan (Gerència, Secretaria, Serveis Econòmics, Noves Tecnologies i Comunicació).
-Josep Maria Cervera (Medi Ambient).
-Sònia Martínez (Ensenyament).
-Pere Casellas (Recursos Humans i Habitatge).
-Alfons Vila (Joventut, Esports i Programa Leader).
-Joan Cano (Turisme).
-Pere Moradell (Serveis Tècnics).
-Enric Gironella (Cultura, Consorci de Normalització Lingüística i Arxiu Comarcal).
-Àlex Hernández (Serveis Socials).
-Manel Toro (Promoció Econòmica).
-Carles Fortiana (Oficina del Consumidor).

En relació al nou organigrama del govern comarcal, Montse Mindan ha assenyalat que “el relleu de Ferran Roquer i de Quim Felip, fins el mes passat president i vicepresident primer del Consell, ha comportat aquesta remodelació que afecta les persones, però no pas la nostra acció política. Ja vaig deixar clar en la meva presa de possessió que hi haurà una continuïtat en les línies bàsiques del govern comarcal. És evident, però, que el relleu de les persones i la redistribució de les àrees comportarà algunes variables, que s’aniran visualitzant en les properes setmanes”.