Es crea el consell dinamitzador de la xarxa de senders Itinerànnia

2010-06-16 19:54

Aquest dimarts 15 de juny s’ha signat al Consell Comarcal de la Garrotxa el conveni de cooperació per a la creació del Consell Dinamitzador d’Itinerànnia. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, el president del Consell Comarcal del Ripollès, Enric Pérez, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Consol Cantenys, han rubricat l’acord amb el que es constitueix aquest òrgan, encarregat de vetllar pel bon funcionament, desenvolupament i continuïtat de la xarxa de senders que uneix les tres comarques.

El Consell Dinamitzador d’Itinerànnia està format pels Consells Comarcals de les tres comarques i per les tres entitats impulsores del projecte (Consorci Ripollès Desenvolupament, Turisme Garrotxa i Alt Empordà Turisme) i constarà de tres comissions especials de treball:

La Comissió política integrada pels presidents dels Consells Comarcals, juntament amb Ramon Turrats, president del Consorci Ripollès Desenvolupament; Andreu Teixidor, president de Turisme Garrotxa i Xavier Camps, president d’Alt Empordà Turisme. La seva funció és vetllar per assegurar el manteniment dels camins de la xarxa, la reposició i millora de la senyalització horitzontal i vertical, la promoció adequada d’aquesta infraestructura per tal que reverteixi en una millora econòmica, social pels territoris que formen part de la xarxa de senders. 

La Comissió executiva que s’encarregarà d’impulsar totes les accions encaminades a un bon funcionament de la xarxa de senders. Està formada per Jordi Güell, gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa; Ladislao Pérez gerent del Consell Comarcal de l’Alt Empordà; Carme Freixa vicepresidenta-gerent del Consorci Ripollès Desenvolupament; Turina Serra gerent de Turisme Garrotxa; Olga Sabater gerent d’Alt Empordà Turisme i cap de l’àrea de turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà; Raquel Molina àrea de turisme del Consorci Ripollès Desenvolupament i Adriana Ramon coordinadora Itinerànnia. 
 

Taula de concertació amb entitats de conservació de natura i grups excursionistes: Dins d’aquest comissió hi haurà totes les entitats de conservació de natura i grups excursionistes dels territoris que formen part de la xarxa de senders a una sessió conjunta i serà rotatiu als diferents territoris. 

Entre les prioritats d’aquest Consell Dinamitzador d’Itinerànnia hi ha el posicionament d’aquests territoris com a destinació senderística diferenciada i reconeguda, garantir el desenvolupament territorial a través de la conservació de la xarxa de camins senyalitzats i homologats i de la creació, difusió i promoció de productes turístics en la xarxa de senders i desestacionalitzar la demanda i reduir la hiperfreqüència de determinades àrees del territori.

ITINERANNIA és la xarxa de senders que uneix el Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà. El projecte va començar l’any 2004 amb l’inventari de camins i des del 2008 ofereix 2.500 quilòmetres marcats de senders en una iniciativa pionera que recupera camins històrics i multiplica exponencialment les possibilitats de gaudi i descoberta del senderista a més d’obrir múltiples possibilitats de desenvolupament per al territori.