ERC vol que Figueres disposi d'Institut Municipal de Cultura el proper mandat

2011-02-21 08:00

El Grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament de Figueres considera que la decisió de no començar d’aplicar en aquest mandat el Pla de Cultura de Figueres, encarregat en el seu moment pel regidor socialista Ciro Llueca, per l'excepcional situació patida per la regidoria de Cultura, no ha de comportar de cap manera un ajornament sine die de la seva aplicació en el proper mandat. Manifesten públicament la voluntat de dur-lo endavant i d'impulsar i dotar l'Institut Municipal de Cultura que hi és previst.

ERC considera que l'Institut Municipal de Cultura ha de ser l'organisme rector de la política municipal en l'àmbit cultural i que la seva constitució ha de servir per racionalitzar els recursos disponibles i per dur endavant una actuació més efectiva en aquest camp. Es tracta d'un organisme municipal autònom que podrà cercar recursos econòmics més enllà del pressupost ciutadà, però que també podrà comptar amb els recursos humans que actualment té la regidoria, els quals compten amb una experiència i formació que pensem que pot ser decisiva en l'èxit del nou organisme.

En una situació econòmica general de crisi ERC considera que un Institut amb les característiques apuntades tindrà major capacitat de maniobra i podrà comptar amb eines de finançament més enllà de les estrictament municipals. D'altres poblacions ja fa temps que el tenen i han pogut constatar l'efectivitat del model.  Per ERC una ciutat com Figueres que s'ha de convertir en un punt de referència bàsic a nivell nacional, s'ha de dotar d'unes eines d'organització potents per poder fer realitat aquest objectiu estratègic que s'hauria de poder assolir a mig termini.