ERC vol elaborar un Pla Estratègic de Cultura i crear una Residència d'Artistes

2023-05-23 16:00

Esquerra Republicana de Catalunya elaborarà un Pla Estratègic de Cutlura, per fer del sector cultural un dels eixos principals de la ciutat. Alhora es promourà un pacte de ciutat per crear un Institut de Cultura autònom i amb voluntat de pervivència, que prendrà decisions vinculants des d'una visió global de la cultura a més de coordinar les activitats que programen les entitats i els agents culturals de la ciutat. 

Els republicans proposen alhora fer de la cultura popular un pilar de la identitat col·lectiva i una eina de cohesió, així com la creació d'una Residència d'Artistes, per fomentar l'estada i la creació estable a la ciutat i crear noves sinèrgies amb el teixit actual. 

Algunes propostes més relacionades amb cultura són les següents: creació d'un hotel d'entitats i un centre cultural, amb un punt de suport tècnic per ajudar a les entitats. Serà un punt de trobada per facilitar les relacions entre les associacions i alhora, enriquir el teixit associatiu de la ciutat; creació del Carnet Figueres Cultura d'àmbit municipal per oferir descomptes als espectacles programats de teatre, música, dansa... ; integració del Castell de Sant Ferran en la vida social i cultural de la ciutat, essent definitivament un pol de dinamització urbana a tots els nivells.