ERC publica un extracte del seu programa

2011-05-18 17:30

En aquests darrers dies de campanya ERC sintetitza d'aquesta manera els punts més rellevants del seu programa de govern:

"El fonament bàsic d'aquest programa és el realisme. L'actual context de dura crisi econòmica ho exigeix i nosaltres també pensem que els projectes quimèrics són brindis al sol que mai no s'arriben a realitzar i que no serveixen per res més que per intentar enlluernar l'electorat.

Ara bé, aquesta aposta pel realisme no es contradictòria amb l'ambició de les nostres propostes. Feu-ne una prova: Imagineu-vos com seria de diferent la nostra ciutat si es fessin efectius els punts principals que proposem. Seria una ciutat molt millor i sens dubte una de les capdavanteres del país.

I finalment, cal fer esment d'un tercer criteri, que és l'eix vertebrador de tot el programa: la defensa dels interessos generals, dels interessos de la majoria, per damunt de l'interès d'uns determinats particulars. La defensa dels interessos generals de la ciutadania (és a dir dels de la majoria) no és un objectiu polític compatit per tots els partits polítics. Per a nosaltres, per als d'ERC, és la base mateixa de la nostra existència com a grup".

Podeu consultar la totalitat del punts que el constitueixen a: www.esquerra.cat/figueres o bé a: www.juntsxfigueres.blogspot.com.