ERC presentarà al·legacions en temes d'habitatges socials a Figueres

2014-01-20 10:00

El grup municipal d’ERC a Figueres presentarà una al·legació al pressupost municipal en referència a la incorporació d'una partida de 300.000€ destinada a l’adquisició o lloguer d’habitatges socials, per tal de pal·liar les situacions de desnonaments i famílies en risc de quedar sense sostre. Aquesta partida haurà de ser acumulable a la prevista per a l’any 2013 i que amb data actual encara no s’ha executat.

Segons ERC "aquesta al·legació respon a una de les necessitats més importants de la ciutat i que sembla que l’equip de govern no acaba de prendre prou en consideració, atesa la dificultat d’establir una línia d’acció envers els bancs i grans empreses titulars de pisos buits o la poca recepció que tenen les reivindicacions dels col·lectius en risc".