ERC dóna suport a la petició de cessament dels dos representants de Defensa a la comissió permanent del Consorci del Castell

2013-02-03 20:30

El grup municipal d’ERC a Figueres dóna suport a l’equip de Govern en el fet de canviar la ubicació del Festival Internacional de Circ al polígon firal, i en la demanda de cessament dels dos càrrecs que, amb la seva actuació, han entorpit i, finalment, han fet impossible que el festival es dugui a terme al Castell de Sant Ferran. 

Sense obviar una mala gestió de la negociació i un retard en la presa de la decisió final, la situació a la qual s’ha arribat posa de relleu, segons ERC, el que sempre s’ha denunciat respecte de la constitució del Consorci del Castell i l’actitud del Ministeri de Defensa: l’Ajuntament de Figueres i la Generalitat, en la seva postura de minoritaris, sempre han fet de comparsa. Invertint recursos econòmics, essent part majoritària (dos de tres socis promotors del Consorci), però sempre sotmesos al vist-i-plau del criteri de la junta de promotors i de la comissió permanent (dos representants del Ministerio de Defensa, un representant de la Generalitat i un representant de l’Ajuntament).  

Que el Ministerio de Defensa tingui sempre la darrera paraula, passant per damunt dels interessos de la ciutat, com ara es fa palès, posa de manifest el que des d’un inici bona part de la societat civil i també ERC ha denunciat: el Castell de Sant Ferran no ha deixat mai de ser territori militar, en el qual de tant en tant el consorci ha organitzat activitat civil. I en el qual el Govern de Catalunya i la ciutat de Figueres hem fet de comparsa. ERC ha reivindicat i reivindica el Castell de Sant Ferran per a usos civils i de la ciutat de Figueres. 

Per això, ERC deplora la situació a què s’ha arribat, demana la immediata revisió de la participació de l’Ajuntament i la Generalitat al consorci del Castell, i en el cas que no es reformuli, que es deixin d’invertir diners civils i molt especialment municipals en aquest equipament militar.