ERC demana que el Montessori construeixi un pavelló esportiu i un altre equipament

2010-05-04 21:40

En una nota feta pública per ERC s'apunta que el seu grup sempre ha defensat i continua defensant que la millor solució era que els promotors adquirissin uns terrenys per a la construcció del centre, no la de cedir-los en concessió administrativa a llarg termini en els terrenys públics situats a Vilatenim. Però la decisió de l’anterior govern (CiU, PSC i IC-V) d’assegurar als promotors la concessió administrativa, amb un canon al voltant dels 60.000 euros anuals, fa que el procés hagi arribat avui a un punt d’impossible marxa enrere.

ERC considera de ridícul el cànon anual de 60.000 euros i proposa que el plec de clàusules obligués als adjudicataris de la concessió (Montessori o qui eventualment s’hi interessés) a construir dos equipaments públics de propietat i gestió municipals. Un d’ells, hauria de ser un pavelló esportiu (amb les característiques dels PAV-2, d’acord amb les normes de la Generalitat de Catalunya), que hauria de construir-se al mateix temps que l’edifici escolar i en els mateixos terrenys objecte del canvi d’usos (això implicaria que la concessió administrativa no afectaria la totalitat dels terrenys). La tipologia de l’altre equipament que completaria el cànon (s’ubicaria en un altre espai de la ciutat) es concretaria en un termini màxim de cinc anys.