ERC considera fonamental crear un Patronat d'Esports a Figueres

2011-02-28 13:00

ERC avança que en el seu programa electoral hi figurarà la creació d'un Patronat Municipal d'Esports que tingui la responsabilitat de:


- Fomentar i promoure la práctica de l’activitat física i de l’esport entre els ciutadans de Figueres com a hàbit de salut
- Promoure l’esport en tots els àmbits i facilitar els mitjans que permetin de practicar-lo, a fi d’assolir una millor qualitat de vida, una millor integració social i més benestar social.
- Vetllar per optimitzar la gestió de les instal·lacions esportives municipals i coordinar les activitats amb les d’altres entitats i associacions de la ciutat
- Formular i executar programes adequats per a la práctica de l’activitat física de la gent gran
- Organitzar tota mena de competicions i manifestacions esportives a la ciutat
- Vetllar perquè els instruments de planejament urbanístic incloguin reserves d’espai suficients per a cobrir les necessitats socials i col·lectives d’equipaments esportius i de lleure
- Afavorir la inserció de l’esport en les manifestacions culturals, folklòriques i les festes a la nostra ciutat.

A partir de la necessitat d’assolir aquests objectius de la manera més eficient posible posible des d'ERC es requereix la creació d’un Patronat Municipal de l’Esport i així figurarà en el seu programa electoral. Es tractaria d’un Organisme Autònom local amb personalitat jurídica pròpia que ja havia existit a Figueres, quan Joan “Nitus” Santos, d’ERC, era el regidor d’Esports. Actuaria sota la superior autoritat de l’Ajuntament, que tindria la responsabilitat d’aprovar-ne (i liquidar) el pressupost i els preus públics per a les activitats. El màxim òrgan de Govern hauria de ser el Consell Rector, presidit per l’alcalde de l’Ajuntament i integrat per un representant de cada grup municipal de la Corporació i representants socials de clubs i entitats.