ERC vol que el Govern catalogui la Vall de Santa Creu com a bé cultural d’interès nacional

2012-04-04 13:00

El diputat d’ERC, Pere Bosch, presentarà una proposta de resolució per tal que el Govern de la Generalitat  fixi definitivament la protecció del conjunt d’interès històric i etnogràfic de la Vall de Santa Creu, al Port de la Selva, mitjançant la catalogació com a bé cultural d’interès nacional. 

Per ERC, aquest conjunt arquitectònic presenta tots els valors que justifiquen i demanen la seva protecció i catalogació, ja que de fet, ja figura a l’inventari de Patrimoni Arquitectònic del departament de Cultura de la Generalitat.  Bosch haexplicat que “la preservació de la Vall de Santa Creu és prioritària, ja que és l’únic nucli rural al llarg dels més de 500 km de costa catalana, on encara es preserva un conjunt d’arquitectura tradicional”. A més, l’adequada conservació d’aquest patrimoni ha de contribuir a millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, ha de ser un actiu social, un element d’identitat i cohesió i de promoció turística. 

Per ERC, l’exclusió de la Vall de Santa Creu del Parc Natural és un error, ja que quan ara, l’alcalde del Port de la Selva parla que “com a màxim només s’hi podrà ampliar la trama urbana”, significa que es deixarà via lliure per urbanitzar en aquesta zona. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà també s’ha negat a tramitar la declaració de la Vall de Santa Creu com a bé Cultural d’interès Nacional. 

Davant d’això, Bosch ha remarcat la necessitat de preservar i potenciar el patrimoni urbanístic i la tipologia arquitectònica d’aquest nucli. “Calen mesures d’actuació adequades, criteris bàsics que han de regir les intervencions urbanístiques, és a dir, regular les condicions de reforma, restauració i ampliació si no volem perdre molts dels valors que definien la qualitat arquitectònica, urbanística i paisatgística d’aquest nucli rural”.  “El delicat caràcter intangible del nucli, ja força alterat per l’aplicació indiscriminada de solucions alienes a l’arquitectura tradicional es veuria del tot malmès en cas que es permetés un creixement en les rodalies i en els buits de l’actual perímetre”.