ERC i AMC es comprometen a eliminar barreres arquitectòniques de la via pública

2011-05-11 17:00

Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret d’accedir a les oportunitats que els ofereix l’entorn en el que viuen. Treballar per una ciutat el més accessible possible és una tasca imprescindible tant per a garantir aquest dret, com també perquè Figueres sigui una ciutat inclusiva, una ciutat que potencia la qualitat de vida. L’aplicació del principi d’igualtat per al conjunt de la ciutadania suposa remoure els obstacles que impedeixen l’exercici dels drets, en aquest cas, especialment pel que fa a les persones amb mobilitat reduïda o amb qualsevol altra discapacitat. Una ciutat és més accessible quan més alt és el percentatge de població que té garantit l’accés a les oportunitats que ofereix el territori. El concepte d’accessibilitat universal abasta la superació de les barreres arquitectòniques, però també les psicològiques, culturals, socials, tecnològiques i físiques. Les condicions d’accessibilitat a la via pública, als transports, a la comunicació i als edificis s’han de garantir a les persones que pateixen qualsevol tipus de disminució física, psíquica o sensorial; i també a les persones grans i als nens, així com a les persones que arrosseguen carrets de compra o cotxets de criatura.

L’Ajuntament de Figueres va incorporar el concepte i els criteris d’accessibilitat en els seus programes d’actuació a partir de l’aprovació de la Llei 20/1991, i del Decret 135/1995, que estableix el Codi d’Accessibilitat. Posteriorment, el Pla d’Accessibilitat de Figueres fou aprovat per unanimitat per tot el Consistori el gener de 1999. Aquest Pla hauria de permetre actuar de manera més sistemàtica en la transformació progressiva de la ciutat per tal de fer-la més accessible tant pel que fa a la via pública, als edificis municipals o als transports. Ara mateix es tracta d'una qüestió de voluntat política que sigui aplicat d'una manera general.

ERC i AMC-Figueres consideren que Figueres ha de refermar el seu compromís de seguir avançant en l’accessibilitat universal i aconseguir fites visibles. Naturalment això ho ha de fer amb la participació dels col·lectius més afectats a través de les seves entitats i associacions, tot promovent aquelles actuacions que aportin majors beneficis socials per al conjunt dels figuerencs. La rendibilitat social, l’equitat territorial, la facilitat tècnica, la demanda social i la urgència són els criteris que s’han d’aplicar per prioritzar les actuacions a realitzar en el Pla d’Accessibilitat. La voluntat de fer de Figueres una ciutat accessible és el compromís ferm d'ERC i AMC-Figueres.