ERC denuncia que la pista de gel de Figueres ha generat 116.000 euros de dèficit

2009-12-03 09:28

Segons ERC la despesa reconeguda per l'equip de govern en aquest dos anys d'activitat de la pista de gel es de 198.000€ i d’uns ingressos de 82.000€ que provenen de la venda d’entrades i dels patrocinis. Avui dijous 3 de desembre l’equip de govern porta a l’aprovació del Ple una proposta de reserva de crèdit de la partida d’activitats de Nadal de 100.000€ (85.000€ pista de gel + 15.000€ parc de Nadal) a càrrec del pressupost de l’any vinent 2010. Aquesta ampliació ve donada ja que la partida pressupostària del 2009 d’activitats de Nadal (130.000€) s’ha esgotat degut al dèficit produït per la pista de gel.